Gucci otkriva: modna kuće je u potpunosti “karbonski neutralna”

Luksuzni brend koristi kombinaciju smanjivanja i nadoknađivanja kako bi ispuštanje štetnih materija doveli do nule.

Kada je 2017. godine Gucci najavio prestanak korišćenja krzna, brend je slavljen kao lider u svetu luksuza. Sada su preuzeli još jedan korak dalje, otkrivši da je proizvoda u potpunosti “karbonski neutralna”. “Kao deo sveobuhvatnog pristupa za smanjivanje štetnih gasova, Gucci je implementirao hijerarhiju radnji za izbegavanje, smanjivanje, zamenu i neutralizovanje tih gasova”, izjavili su predstavnici brenda. Takođe je istaknuto da njihove kalkulacije uključuju čitav lanac dobavljača jer je 90% njih odgovorno za proizvodnju štetnih gasova. Tako brend deli svoju posvećenost na dva dela: prvi je izbegavanje i smanjivanje štetnih materija koje se ispuštaju, što je postignuto prebacivanjem na obnovljivu energiju u svim Gucci radnjama, kancelarijama i fabrikama i eliminisanje neefikasnih dizajna koji stvaraju otpad; drugi deo se sastoji iz “zamene i neutralizovanja” što se postiže sklapanjem saradnji sa organizacijama koje se bore protiv krčenja šuma i za zadržavanje ugljnika van atmosfere. To takođe znači i uzimanje sirovih materijala “iz agrikulturalnih sistema koji zamenjuju zemlju i stanište radi važne biodiverziteta”.  

“Gucci će nastaviti da raditi na pametan i strateški način kako bi izbegao i smanjio uticak, istovremeno investirajući u inovacije koje se tiču održivosti. Ipak, mislim da ovo nije dovoljno niti tako brzo kada se pogledaju izazovi održivosti sa kojima se suočavamo”, rekao je CEO i predsednik Marco Bizzarri. “Kako bi istakli potrebu za hitnim rešenjima, Gucci će se prvenstveno truditi da smanji i zameni, a zatim neutralizuje nezaobilazne štetne materije.”

Da li će ovaj korak naterati i druge luskuzne brendove na isti korak?

V.R.

foto: fashionista

Pročitaj još iz kategorije Vesti