Harper's Bazaar Srbija

Autentičnost i kreativa: Ko je dvojac koji stoji iza arhitektonskog biroa Kolege

Upoznajte Sanju i Marka.

Bez obzira na to što je Beograd pogodno tlo za nicanje urbanih legendi, i gradsko tržište vremenom je postalo prezasićeno. Međutim ukoliko ste, kao i ja, ljubitelji razigranog dancefloora na drugoj obali reke to daje vam mogućnost da iz alternativne urbane scene crpite ono najbolje. A to su autentičnost i kreativa. I ako je poslednjih godina nekonvencionalna scena postala mainstream baš zbog benefita koje pruža, jer svi žele da se istaknu iz mase, i dalje postoje ljudi koji je iskreno žive i dišu. Kako kroz posao tako i kroz zabavu.

Sanju i Marka najčešće srećem petkom, za barom jednog gradskog lokala na studentskom trgu. Uz dominantnu sinergiju i radost življenja, njihova blaga energija oboji svaki prostor u kome se nalaze. Međutim, pored te svoje naizgled naivne vrcave strane, u svom poslu plešu opaku igru. Njihovi enterijeri predstavljaju ličnu galaksiju, personalizovcan svemir, mesto na kome se susreću iskustva, težnje, emocije i budućnost. Ezoterični i hrabri, ovi talentovani ljudi ruše predrasude i ispisuju nova pravila. Danas nije petak, i nismo za barom, ali vodimo jednako iskren i inspirativan razgovor.

Kako je nastala inicijalna ideja za pokretanjem biroa Kolege i zašto baš taj naziv? 

Marko: Kolege su po definiciji  ljudi koji rade posao zajedno. S’obzirom da je svima nama potreban posao kako bismo preživeli i živeli nekim normalnim životom, mi smo studio nazvali Kolege, a zaista tako i doživlajvamo sve ljude u našem radnom okruženju uključujući i kolege koje su izvođaći radova, dobavljači…Uzmemo li u obzir da nama posao ujedno predstavlja i život u kome je neodvojivo privatno od poslovnog, neretko i sve druge ljude i prijatelje oslovljavamo na isti način, kao kolege.

Supermarket Berlin

Prepoznatljiv eklektičan stil i spajanje naizgled nespojivih elemenata u savršenu celinu odlika su vašeg arhitektonskog biroa. Da li smatrate da je Beograd adekvatno tržište za taj vid eksperimentalnog dizajna? 

Marko: Beograd je apsolutno najbolje tržište za eksperimentalni dizajn iz više razloga. Prvi pozitivan razlog jeste taj što ovde ne postoji kruta tradicija koja je nepromenljiva, ne postoje rigidna pravila. Druga dobra stvar zbog kojeg je idealan za ovu vrstu dizajna je ta što je Beograd grad koji ima mnogo uticaja u sebi, od najbazičnijeg Osmanskog cartva, Vizantije, Austrougarske pa do modernog vremena gde smo u kontinuitetu sa američkom kulturom, sa Hollywood-om, sa rock n roll-om, sa kulturama Bliskog istoka, Dalekog istoka. To sve skupa predstavlja Beograd kao apsolutno najbolje mesto za takve eksperimente.

Sanja: Rekla bih bih da eklektičnost nije odraz našeg stila, već da je sadašnjost eklektična. Naš izraz predstavlja spoj svih dostupnih informacija i konteksta u kome delujemo i to daje eklektične rezultate.

Kako uspostavljate ravnotežu između forme i funkcije?

Marko: Kada smo sabrali sve ove uticaje dalekih i bliskih kultura i dugo razmišljali o ovom poslu, zaključili smo da ne postoji balans između ta dva. Forma i  fukncija predstavljaju neodvojivu celinu, one su jedno,  i to je suština naše vizije i bavljenja ovim poslom.

Rakia Bar, Beogradski market 

Koji je važan aspekt dizajna enterijera koji ljudi često zanemaruju? 

Marko: Ljudi često zanemaruju suštinu enterijera. Često pomešaju dvodimenzionalnu umetnostnost sa enterijerom, zapravo prilagođavaju svoj prostor slikama.  Enterijer je isto što i forma i funkcija, to je jedno biće i on ima treću dimenziju, milion dmenzija u sebi, ali ta treća dimenzija je duhovna dimenzija i ona je jako bitna. Ona u sebi nosi sadašnjost, prošlost i budućnost.

Sanja: Ljudi često zanemaruju kontekst koji je krucijalan element svakog enterijera.

Kojoj uzbudljivoj i inovativnoj ideji se najvise radujete napretkom tehnologije?

Sanja: Uzbuđuje me ideja o redefinisanju stvari, o tome kako će se naše potrebe i naše svakodnevnice promeniti. Kroz koronu smo imali priliku da vidimo jedan hint, promenile su se radne okoline gotovo svima, a to ujedno diktira i nove potrebe. Zanimljivo mi je da razmišljam u kom smeru će se sve te stvari dati nove rezultate, a onda ćemo mi davati nove odgovore u odnosu na nove izmenjene potrebe.

Marko: Voleo bih da doživim budućnost u kojoj neću morati da radim, već ću rešavati radne zadatke glasovnim zapisima, ili još bolje postojaće nešto što će da mi čita misli i radi umesto mene, a moj zadatak će biti samo da uživam. Takođe, uzbuđuje me digitalna dimenzija koja će se pojaviti u prostoru.

Tike, Beograd 

Koji materijali dominiraju u vašem dizajnu? U kojoj meri se okrećete održivim formama i da li vam je ideja ekološki osvešćenog prostora bitna? 

Marko: Ekologija i održivost su nam jako bitni i to je ono o čemu sada najviše razmišljamo i čemu težimo. Što se izbora materijala tiče, polako napuštamo one koji ne idu u tom pravcu i okrećemo se apsolutno ekološki održivim izborima.

Sanja: U duhu tehnološkog razvoja vrlo nam je zanimljivo da pratimo sve nove materijale koji se pojave na tržištu i koji su u toku sa sadašnjosti koja se brzo razvija. Samim tim pojavljuju se razni silikonski kalupi i dozvoljavaju forme koje su ranije bile nezamislive i koje su zahtevale previše rada ili preveliku investiciju. Pojavljaju se i novi materijali sa fantastičnim svojstvima kao što su tanka termo izolaciona svojstva koja dozvoljavaju da forma i funkcija, o kojoj smo ranije pričali, na jedan novi način budu jedno.

Kako izgleda kreativni proces nakon što uđete u prostor sa ogoljenim zidovima? Da li su neminovni sati barinstorminga i istraživanja? 

Sanja: Sati brainstorminga i istraživanja su svakako neminovni. Međutim,  oni ne počinju u trenutku kada mi započnemo sa nekim projektom već su tu u kontinuitetu. Posao je takakv da nas uzima cele i taj brainstorming traje dvadeset i četiri sata dnevno, te misli naviru hteli mi to ili ne. Naši receptori su upaljeni neprekidno, mi sve vreme sakupljamo informacije i kada dobijemo zadatak skoncentrisano odgovorimo na potrebe u tom trenutku.

Pržionica 

Autori ste nekih od najzanimljivijih gradskih prostora. Vaši enterijeri gotovo uvek predstavljaju spoj savremene umetnosti i dizajna uzmemo li u obzir umetničke intervencije u vidu instalacija koje su sveprisutne u vašem izrazu. Koje projekte biste izdvojili kao omiljene? Šta vas iznenadi kada posećujete prostore na kojima ste radili?

Sanja: Za nas projektovanje i rad na projektu kasnije koje uključuje izvođenje radova predstavlja jedan dubok emotivni proces. Svi projekti kroz koje smo u sreći i ljubavlju prošli kroz svaku stavku od projektovanja, izvođenja, opremanja i bili u dobroj komunikaciji sa drugom stranom, su naši omilljeni projekti kojima se rado vraćamo i pratimo na koji način oni nastavljaju da žive nakon što smo ih predali u ruke nekom drugom. A najviše nas izenadi kada se stvari dobro održavaju.

Koje trendove u enterijeru vidite iz globalne perspektive? Postoje li neki trendovi u dizajnu koje zaobilazite?

Sanja: Glavni trend u našoj oblasti delovanja koji primećujemo je Pinterest, dok izbegavamo sve one koji bi nas svojim pravilima odveli u pogrešnom pravcu.

Poslovne kancelarije Jasmin 

Šta vas zaista inspiriše? Putovanja, klabing, umetnost?

Sanja: Mi smo kao vampiri koji tragaju za krvlju, uzbuđenjem i životom, i tu nalazimo najveću inspiraciju. Da li se taj život dešava u klabingu? Da. U klabingu to može biti dosta ogoljeno, sirovo i inspirativno. Univerzalna najinspirativnija stvar za nas je margina.

Marko: Upravo sve to što je u pitanju nas inspiriše, a na gradilištu je zabava.

Kako po vama izgleda idealan grad budućnosti?

Sanja: Idealan grad bi pratio idealan životni stil. U idealnom životnom stilu bi ljudi imali više prostora nego što ga trenutno imaju, stvari bi bile decentrovalizovanije i svakako bi bili povezaniji sa prirodom nego što to danas jesu. Mislim da je to najveća mana trenutnih gradova.

Razgovarala: Milena Kitić

Fotografije: Vladimir Miladinović Piki, Miloš Martinović

Najnovije