Harper's Bazaar Srbija

Testiraj se, prosto je

Tvoj auto ide na redovan pregled, idi i ti! 1000 je razloga da se testiraš. Prosto je.

Novembar je mesec borbe protiv raka testisa i prostate. Kao društveno odgovorna kompanija, Generali je pokrenuo kampanju „Testiraj se, prosto je”, kojom je želeo da skrene pažnju, naročito muškarcima na važnost preventivne brige o zdravlju.

Kao što jednom godišnje mogu da „odvedu” auto na tehnički pregled ili servis, toliko mogu da urade za sebe i svoje zdravlje. Spajajući dobro i korisno, Generali će pokloniti 1000 vaučera muškarcima koji tokom novembra na tehničkom pregledu kupe Generalijevu polisu.

O čitavom pokretu, kao i o kampanji sa vaučerima, Harper’s Bazaar razgovarao je sa Isidorom Kostić, menadžerkom za CRM, Dragoljubom Miloševićem, direktorom eksterne motorne divizije I Ivom Pavlov, marketing specijalistkinjom.

Isidora Kostić, Menadžer za CRM, Iva Pavlov, Marketing specijalista i Dragoljub Milošević, Direktor eksterne motorne divizije

1. Koja je misija Generali grupe i kolika je njena važnost u globalnoj industriji osiguranja?

Generali Grupa je značaj učesnik u globalnoj industriji osiguranja sa misijom da bude prvi izbor klijentima i da im pruža relevantne i pristupačne proizvode kreirane na osnovu njihovih potreba. Naš cilj je da nam  klijenti budu u centru poslovanja, a to želimo da postignemo osmišljavanjem jednostavnih i pametnih rešenja koja su spoj zaštite, saveta i usluge. 

2. Budući da radite u segmentu zdravstvenog osiguranja, šta mislite o stepenu preventive u našem društvu? Da li smo kao nacija naučili da planiramo i osiguravamo ono što nam je najbitnije u životu?

Preventiva i dalje nije na željenom nivou, ali se stvari kreću u dobrom pravcu. Sa ove distance možemo da kažemo da je COVID-19 doneo prekretnicu u svesti ljudi o značaju brige o zdravlju. Pre 2020. godine, većina je odlazila kod lekara samo u hitnim situacijama. Nakon nemilog iskustva sa pandemijom, svest se podigla na viši nivo, pa sada na putovanje retko ko ide bez putnog osiguranja, što je takođe jedan vid preventive. Generali osiguranje konstantno ulaže u edukaciju javnosti kroz aktivnosti usmerene na preventivne preglede i podsticanje klijenata da idu na redovne godišnje sistematske preglede, koji su sastavni deo naše polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

3. Koliki je segment rada kompanije Generali u delu edukacija o prevenciji?

Edukacija je sastavni deo našeg poslovanja s obzirom na to da je naše tržište i dalje u razvoju kada je u pitanju osiguranje. Kao najveća privatna osiguravajuća kuća na tržištu i lider u oblasti privatnog zdravstvenog osiguranja, edukaciju smatramo svojom odgovornošću i obavezom.

4. Da li su potencijalni zdravstveni problemi i bolesti tabu tema u Srbiji?

Čini se da naši ljudi priču o zdravstvenim problemima doživljavaju kao tabu temu. Ovo je pogotovo izraženo kod muške populacije. Kada smo sprovodili istraživanje za ovu kampanju, krenuli smo od razgovora sa kolegama. Tada smo uvideli da je kod koleginica svest o važnosti preventivnih pregleda i ranom otkrivanju bolesti na mnogo višem nivou nego kod kolega. One jednom godišnje idu na ginekološki pregled, ultrazvučni pregled dojke ili na mamografiju, a od pre nekoliko godina i otvoreno pričaju o tome.

Kako bismo stekli širi uvid o ovoj temi proanalizirali smo podatke iz okruženja. Iznenadili su nas, jer nismo očekivali da tako mali broj muškaraca preventivno odlazi kod lekara. Samo 10% muškaraca starijih od 40 godina ide na redovne preglede. Kada se toj cifri doda podatak da 3000 muškaraca u Srbiji na godišnjem nivou oboli od raka prostate, a bolesti podlegne njih 1000, znali smo da moramo nešto da uradimo.

5. Šta je cilj kampanje „Testiraj se, prosto je”?

Novembar je mesec borbe protiv raka testisa i prostate. Kao društveno odgovornoj kompaniji, bilo nam je važno da govorimo o tome. Kampanjom „Testiraj se, prosto je” želimo da skrenemo pažnju, naročito muškarcima, na važnost preventivne brige o zdravlju.

Naime, kao što jednom godišnje mogu da „odvedu” auto na tehnički pregled ili servis, toliko mogu da urade za sebe i svoje zdravlje. Prvih 1000 muškaraca koji tokom novembra na tehničkom pregledu kupe Generalijevu polisu obaveznog osiguranja vozila i prijave se na našem veb sajtu dobija vaučer za besplatni urološki pregled i testove na prisustvo bolesti (PSA i FREE PSA).

Svesni smo da se promene ne dešavaju tako lako. Zato nam je cilj da ova kampanja postane tradicionalna, da je radimo svake godine. Smatramo da je naša odgovornost kao velikog brenda da skrenemo pažnju na važne teme i pravimo promene u društvu.

6. Kakvi su prvi rezultati kampanje?

Kao što je već pomenuto, tek se pre neku godinu ustalilo da žene otvoreno pričaju o odlasku kod ginekologa, na šta su delimično uticale i višegodišnje kampanje usmerene ka ženama. Tokom trajanja kampanje primećeno je da se normalizovala i komunikacija o odlasku kod urologa i pregledu testisa i prostate. Većina naših kolega je zakazala pregled ili ga je već obavila. Klijenti nas zovu i pitaju da li se vaučer može rezervisati.

Upravo je to naš cilj: normalizovati odlazak na pregled kod urologa. Prosto je.

7. Na koji način se vaša mreža lekarskih ustanova u Srbiji širi i koje pogodnosti imaju korisnici Generalijevih zdravstvenih osiguranja?

Svakodnevno osluškujemo tržište i trudimo se da naša mreža zdravstvenih ustanova bude svima lako dostupna. Kako bismo odgovorili na potrebe preko 100.000 klijenata, sarađujemo sa najvećim privatnim zdravstvenim sistemima u zemlji, ali i sa manjim ustanovama. Osnovni paketi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uglavnom pokrivaju jedan sistematski pregled godišnje i vanbolničko lečenje. Mogu se ugovoriti i veći paketi koji uključuju bolničko lečenje, lečenje malignih bolesti, vođenje trudnoće i porođaj, lekove na recept, stomatološke i optičke usluge, fizikalnu terapiju. Konstantno inoviramo usluge, pa nudimo i pakete koji omogućavaju lečenje u inostranstvu, konsultacije sa psihologom – zbog izraženije osvešćenosti o brizi o mentalnom zdravlju, kao i telefonske konsultacije sa lekarom, što se pokazalo naročito važnim tokom pandemije.

8. Generali postoji skoro 200 godina. U kojoj meri su delatnosti ove globalne kompanije iste od osnivanja, a koliko se prilagođavaju duhu vremena?

Ponosni smo što pripadamo globalnoj grupi koja ima stabilne dugoročne odnose na svim tržištima na kojima posluje. Tokom skoro 200 godina postojanja, izgrađena je multinacionalna kompanija koja je prisutna u preko 50 zemalja sveta i ima oko 70.000 zaposlenih. Od samog početka, naše snažno međunarodno prisustvo izdvaja nas na tržištu i jedna je od naših najvećih prednosti. Naša geografska raznolikost je uravnotežena između razvijenih zapadnoevropskih zemalja kao što su Italija, Nemačka i Francuska, istočnoevropskih tržišta sa izgledima za visok rast i zemalja u razvoju u Aziji i Latinskoj Americi. Tokom poslednjih nekoliko godina prošli smo kroz veliku stratešku reorganizaciju koja nam je omogućila da se više fokusiramo na osnovno poslovanje, obezbedimo disciplinovanije upravljanje sredstvima i generalno jednostavnije, transparentnije upravljanje. Ovaj proces nas je doveo u novu fazu zasnovanu na efikasnijim poslovnim modelima, inovativnim poslovnim strategijama i jačem globalnom brendu.

Promo

Najnovije