StyleScan turns your living room into a showroom

With the implementation of Augmented‑Reality, StyleScan is transforming the way consumers relate to fashion.

With the implementation of Augmented‑Reality, StyleScan is transforming the way consumers relate to fashion.

Past‑generations of consumers loved shopping in their favorite stores and boutiques. Those who are next‑gen, however, want retailers’ goods to come to them. And the innovative fashion‑technology company StyleScan has devised groundbreaking techniques for doing just that: bringing digital garments to life - right where people live, work and play.

“Using our Augmented Reality (AR), we’re taking digitized fashions into physical spaces,” says StyleScan CEO Larissa Posner. “Through the implementation of AR, consumers can see garments from all angles, in real scale. The best aspects of in‑store shopping come directly to you. It’s all about having a true‑to‑life pre‑purchase experience via digitization.”

The savviest clothing customers now expect Augmented Reality when they shop online. According to e‑commerce platform Shopify, 3D + AR features in online retail results in 2X growth in conversions and 40% decrease in returns. “This technology boosts consumer confidence,” says Posner.

“With AR, what you see is what you get. The old-school flat photography can be deceiving. Getting to see the garments at home, you have a realistic impression of what you are actually buying - and less likelihood of returning the garments because you are dissatisfied with how they look.”

In turn, it makes the unwrapping of your just‑arrived order all the more satisfying. “Consumers get brought down by clothing that is not what they expect - and it’s also a financial drag for retailers,” says Posner. “After doing research and finding out that returns cost the e‑commerce fashion-industry tens of billions of dollars per year, we realized that there has to be a better way to please consumers and reduce unnecessary costs for the industry.

People order multiple sizes and colors because they don’t trust how the garment will look on them. That’s a negative for buyers and sellers. StyleScan’s Augmented Reality feature helps to resolve that issue.”

Uniquely connected with some of the sharpest technology-minds in the world - scientists and mathematicians who currently use game theory to forecast outcomes on Wall Street and deploy Artificial Intelligence to solve critical medical issues - StyleScan put them to work in devising Augmented Reality for fashion. “Assembling the most brilliant engineers I know, I commissioned them to run numbers and do R&D on this problem,” says Posner.

“They worked on Augmented Reality as if they were coming up with predictive algorithms for the stock-market. That is how our software was conceived.”

While Posner and her big‑brained crew are not the first to work on Augmented Reality for consumer goods – it is already used to present home furnishings and automotive customizations - they are bringing innovations to the clothing field. “Prior to now, nobody has come out with Augmented Reality for fashion,” says Posner. “We’ve spent the last 15 months working hard to crack this problem and we’re now there.”

At the moment, StyleScan’s technology allows garments to be shown in 3-D and overlaid into the consumer’s environment. But, according to Posner, it gets better than that. “We’re working on a new technology release, through which consumers will be able to see garments on themselves in, say, their homes,” she explains. “That’s even better than trying them on in stores.

StyleScan’s current renderings are being used by retailers to digitally dress professional models - for line‑sheets, social media campaigns and advertisements - and will soon come to the mobile devices of customers.”

Augmented Reality and Augmented Try‑On will combine to reduce returns, which will increase profits for fashion manufacturers and retailers. Additionally, they promise to minimize the industry’s impact on the environment. Representatives from the world’s most respected design corporations and retail giants have already bought into the concept: “Our clients are household-name fashion players, all with more than $100 million in revenue,” says Posner.

StyleScan’s Augmented Reality is ready to roll out and might be live by the time you read this. “That,” says Posner, “represents our ultimate goal: For consumers to bring the showrooms to their living-rooms.”

                                      ~~~~SERBIAN HERE:~~~~

Zahvaljujući tehnologiji koja koristi virtuelnu stvarnost, SkyScan menja način na koji se korisnici odnose prema modi.

Starije generacije volele su da se šetaju po buticima i radnjama. Mlađi, pak, žele da garderoba stigne pravo kod njih. Inovativna kompanija StyleScan je smislila revolucionarnu tehnologiju koja upravo to i omogućava: garderobu donosi direktno u vaše stanove, kuće i kancelarije.

“Koristeći Virtualnu Realnost (VR), mi digitalnu modu donosimo u fizička mesta,” rekla je CEO StyleScan Larissa Posner. “Kroz implementaciju VR-a, konzumenti mogu da vide garderobu iz svih uglova u realnim razmerama. Najbolji aspekti šopinga stižu direktno kod vas i pružaju vam pravo iskustvo isprobavanja i kupovine kroz digitalizaciju.”

Najupućeniji kupci sada očekuju Virtuelnu Realnost kada kupuju online. Preme e-commerce platformama kao što je Shopify, 3D + AR performanse donose 2 puta veću stopu konverzija i smanjuju povraćaj robe za 40%.

“Ova tehnologija podiže samopouzdanje mušterija,” kaže Posner. “Uz VR, dobijate tačno to što vidite. Klasična dvodimenzionalna tehnologija ume da prevari. Kada vidite garderobu kod kuće, dobijate realan utisak o onome što kupujete – te su manje šanse i da vratite garderobu jer vam ne odgovara.

Zauzvrat, VR čini otpakivanje vaše tek pristigle narudžbe još uzbudljivijim. Potrošači nisu zadovoljni kada poručena odeća nije ono što su očekivali - a to takođe predstavlja i novčanu poteškoću za trgovce na malo“, kaže Posner. „Nakon istraživanja i otkrivanja podatka da povraćaj robe košta e-trgovinu modne industrije desetine milijardi dolara godišnje, shvatili smo da mora postojati bolji način da udovoljimo potrošačima i smanjimo nepotrebne troškove za industriju. Ljudi naručuju više veličina i boja jer nemaju poverenja u to kako će odeća izgledati na njima. To je negativno i za kupce i prodavce. Funkcija proširene stvarnosti StileScan-a pomaže u rešavanju tog problema. “

StyleScan je uz pomoć najinteligentijih umova u svetu tehnologije, naučnika i matematičara, koji trenutno koriste teoriju igara za predviđanje ishoda na Wall Street-u i primenu veštačke inteligencije za rešavanje kritičnih medicinskih problema osmislio proširenu stvarnost za modu.

„Okupio sam najbriljantnije inženjere i zamolio ih da vode brojeve i rade na istraživanju i razvoju ovog problema“, kaže Posner. „Oni su radili na proširenoj stvarnosti kao da smišljaju prediktivne algoritme za berzu. Tako je zamišljen naš softver. “

Iako Posner i njena genijalna ekipa nisu prvi koji su primenili VR u korisničkim dobrima – ona je već korišćena u opremanju doma i automotivnoj kustomizaciji – oni donose inovacije u polje mode. “Do sada, niko nije koristio virtuelnu realnost u modnoj industriji,” rekao je Posner. “Radili smo prethodnih 15 meseci u rešavanju ovog problema i sada smo uspeli.”

Trenutno, tehnologija StyleScan-a dozvoljava da garderoba bude predstavljena u 3D verziji, prevedena u okruženje potencijalnog kupca. Posner dodaje da to nije sve. “Radimo na novoj tehnologiji koja će kupcu dozvoliti da garderobu i isproba u sopstvenom domu,” objašnjava ona. “To će čak biti bolje od isprobavanja odevnih predmeta u radnji. Prodavci koriste naše trenutne prikaze da obuku profesionalne modele – za reklame i društvene mreže – a oni će uskoro biti dostupni i korisnicima na telefonima.”

Virtuelna realnost i virtuelno isprobavanje će biti kombinovani u cilju smanjenja povraćaja robe, što će podići profite koje ostvaruju modni proizvođači i prodavci. Uz to, biće smanjen i negativni ekološki uticaj koji modna industrija ima na planetu. Predstavnici najprestižnijih korporacija i retail giganata su već usvojili koncept: “Naši klijenti su najveći igrači modne industrije, sa više od 100 miliona zarade u maloprodaji”.

Virtuelna stvarnost i virtuelno isprobavanje je spremno za lansiranje i možda je već dostupno dok vi čitate ovaj tekst.

Posner kaže da upravo to predstavlja njihov ultimativni cilj: Da konzumentima bude omogućeno isprobavanje garderobe u sopstvenom domu dok kupuju online.

Pročitajte još

Pročitaj još