Harper's Bazaar Srbija

Ludmila Vasilyeva – Klasika je uvek u modi

Šešir Lia Gureva

Total look Chanel 

Rukavice vlasništvo stiliste

Ludmila Vasilyeva krasi našu novembarsku digital naslovnicu. U intervjuu za Harper’s BAZAAR Srbija, ona govori o profesionalnom bavljenju sportom, izazovima sa kojima se susretala tokom teniske karijere, kao i o modelingu koji smatra svojom velikom ljubavi.

Zbog čega ste izabrali baš tenis kao sport? Da li je to bio vaš izbor ili je reč o ambicijama vaših roditelja?   

U početku su to bile ambicije mojih roditelja, ali nakon što su mi približili ovaj sport, zavolela sam ga. Nisu me nikada primoravali da idem na treninge, zavolela sam sve aspekte tenisa: takmičenje, samu igru, kao i društveni momenat ovog sporta. Budući da sam odmalena bila takmičarski nastrojena, pronašla sam savršen način da se ostvarim.

Total look: Botrois

Chanel vintage torba

Košulja THE AVEU

Da li je sport remetio vaše učenje u školi?  

Profesionalno bavljenje sportom podrazumeva ulaganje sebe, što iziskuje mnogo vremena i energije i nesumnjivo utiče na druge aspekte života, ali u mojoj porodici obrazovanje je oduvek bilo na prvom mestu. Išla sam u redovnu školu, gde sam svakodnevno pohađala časove i prema njima planirala treninge. Nikada nismo razmatrali prelazak na onlajn nastavu, jer su moji roditelji bili ubeđeni da ništa ne može da zameni tradicionalno školovanje. Međutim,  putovanja na turnire su sa sobom nosila određene poteškoće. Ponela bih literaturu sa sobom na put i uvek bih polagala dodatne testove po povratku. Zbog kombinovanja profesionalnog bavljenja sportom i obrazovanja, nisam imala detinjstvo kakvo deca obično imaju. Tenis zahteva asketski način života od malih nogu: popunjen raspored svakog dana, svakog sata i jedva nešto slobodnog vremena za prijatelje.

Koliko je bilo teško prilagoditi se nakon nastave u ruskoj školi na državni univerzitet u Vašingtonu? Da li vam je sportska karijera pomogla da se adaptirate?

Iskustvo studiranja u inostranstvu bilo je za mene revolucionarno. To je bilo iskustvo koje je transformisalo moju ličnost. Nije teklo glatko, jer sam morala da usvojim novu kulturu, jezik i način života. U akademskom smislu, upoznali su me sa novim predmetima, novim sredstvima za rad i sve to je zahtevalo određeni nivo prilagođavanja. To je put koji je neophodan u profesionalnom sportu. Već sam imala karakter koji je spreman da se suoči sa novim izazovima i savlada poteškoće sa kojima se suočava svako ko nastoji da se integriše u novu kulturu.

Koliko je opasno baviti se profesionalnim sportom, ili to zavisi isključivo od vrste sporta?

Stepen rizika zavisi od sporta kojim se bavite. Tenis je sport u kom možete da se povredite i to je ono što se na kraju meni i desilo. Kao i svaki drugi profesionalni sport podrazumeva ogromnu količinu pritiska na vaše telo. Morate da vodite računa i da osluškujete signale koje vam vaše telo šalje, ali nikada niste sasvim bezbedni od nezgoda i preopterećenja.

Total look vintagedream_ru

Nakon povrede, da li ste zažalili zbog vremena koje ste posvetili tenisu?

Nikada nisam zažalila zbog vremena koje sam posvetila tenisu i što sam postala profesionalni sportista, i ako bih mogla da vratim vreme unazad, sve bih isto uradila. Kroz tenis upoznajete i mnoge druge putanje koje će vam pomoći u životu – uči vas da padnete, da prevaziđete prepreke i da idete napred, uči vas timskom radu i disciplini. Tenis me je oblikovao u osobu kakva sam danas i ne bih ta iskustva menjala ni za šta drugo.

Zbog čega ste se opredelili za finansije kao specijalistički predmet?

U SAD imate mogućnost da izaberete glavnu oblast studiranja u toku prve godine studija i moj prvi izbor je bio međunarodno poslovanje. U trenutku donošenja odluke, nisam u potpunosti razumela prilike za zaposlenje koje ću imati uz pomoć glavne oblasti studiranja i što sam više vremena odvajala za evaluaciju, shvatila sam da sam izbor donela olako. Kasnije sam postala svesnija toga kako bih volela da moja karijera izgleda i koje predmete volim. Razgovarala sam sa profesorom iz finansija o predmetu i o prilikama koje donosi i odlučila sam se za finansije. Volim disciplinu, red i logiku kojima te finansije uče, i one se poklapaju sa mojim karakterom.

Kako vidite sebe u budućnosti – kao stručnjaka za finansije, u modelingu ili kao sportistkinju? Na kom ste polju najviše želeli da se ostvarite?

Sport će uvek biti deo mog života jer volim takmičarski duh i samounapređivanje, ali to neće biti na profesionalnom nivou. Na prvom mestu, težim poslovnoj karijeri, ali bih takođe volela da se bavim modelingom. Mislim da ova dva pravca mogu uspešno da se kombinuju.

Chanel vintage blejizer i torba

Pantalone The Aveu

Koliko dugo se bavite modelingom i kako je do toga došlo? Da li ste oduvek želeli time da se bavite ili se to dogodilo slučajno?

Do toga je došlo prirodno, bez ikakvog usiljavanja. Pozvana sam od strane agencije i odatle je sve krenulo. Nakon što sam probala, dopao mi se umetnički proces koji je u pozadini svega i momentalno sam znala da je to nešto što želim u svom životu.

Šta vam je teško palo kod tih prvih koraka u svetu modelinga? Da li ste do sada uspeli da prevaziđete te poteškoće?

Nedostatak iskustva je ono što predstavlja izazov prilikom započinjanja nečeg novog. Ista stvar važi i za manekenstvo. Morala sam da naučim kako da se postavim i komuniciram sa kamerom, da uvežbam poze, kao i da naučim pravila sveta manekenstva. Ali ako učite nešto što volite, onda uživate u samom procesu i brže učite. Sa moje tačke gledišta, da biste savladali prepreke kao novajlija, morate da steknete što više iskustva i da vežbate.

Kako vidite sebe za deset godina?

U današnjem užurbanom svetu u kom živimo, teško je gledati tako daleko, ali volela bih da živim životom koji ima dobar balans između poslovnog sveta i modelinga i ne bih volela da se više od godinu dana zadržavam na istom mestu.

Total look CIMÉR Premium wear

ENGLISH HERE:

Tennis, why did you choose this particular sport? Was it your choice or your parents’ ambitions?

It was my parent’s ambitions in the first place, but once they introduced me to this sport, I loved it. I was never pushed to go to practice and I loved all the facets of tennis: the competition, the game element of this sport and the social part of it. Being competitive from early age I found my perfect place to realize myself.

Did sports interfere with your studies at school?

Professional sport is very time and energy consuming investment of self and no doubt it affects other aspects of the life, but in my family education was always a priority. I went to regular school, where I had to attend lessons every day and we would schedule my practices around it. We never considered to go to online studying, because my parents were convinced that nothing can replace traditional school experience. However, I had some difficulties when I had to travel for the tournaments. I would take study material with me on the road and would always do extra tests on my arrival. Combining professional sport and education I never had a childhood as usually children have. Tennis requires ascetic lifestyle from early ages: busy schedule every hour of my day and barely any free time with my friends.

How difficult was it to adapt after studying at the Russian school at Washington State University? Has your sports career helped you adapt?

Experience of studying abroad was revolutionary for me. It was an experience that transformed my personality. It wasn’t smooth as I had to adopt to a new culture, language and way of living.

Academically I was introduced to a new disciplines, new level of the materials and it required some level of adaptivity. The trail  that are necessary in professional sport. I already had a character to face the new challenges and overcome the difficulties which one can face trying to integrate into a new culture.

Total look CIMÉR Premium wear

Nakit Vintage Dream

How dangerous is it to engage in professional sports, or does it depend only on the type of sport?

Level of risk you take depends on the sport that you do. Tennis is a sport where you can get injured and it’s what eventually happened to me. Like any professional sport it requires a big amount of pressure on the body. You have to be careful and listen to the signs that your body sends you but you are never insured from accidents and overloads.

After the injury, did you regret the time given to tennis?

I never regrated time that I dedicated to tennis and becoming a professional athlete and if I could rewind the time back I would do it all over again. It teaches you a lot of trails that would help you in life: It teaches you the ability to fail and learn from the setback and move forward, it teaches you teamwork and discipline. Tennis made me who I am today, and I would never trade that experience for anything else.

Why did you choose a specialty – finance?

In USA you have an opportunity to choose your major during the first year of your studies and my first choice was International Business. At the time I made my choice I didn’t understand till the end what work opportunities I will have with that major and the more time I took to evaluate that the more I understood that I made the hasty choice. Later, I was more conscious of what I would like my career to look like and what I subject I like. I talked to professor of finance about the subject and what opportunities it opens before me and made a choice in favor of finance. I like discipline, order, and logic that finance teaches, and it matches my character.

Šešir Lia Gureva

Haljina Isabel Marant

Nakit vintagedream_ru

Who do you see yourself in the future – a financier, a model, or an athlete? In which area did you most want to realize yourself?

I will always have sport in my life because I like the spirit of competition and self-improvement but it will not be on a professional level. For the priority I would like to pursue business career, as well as want to be a model. I think you can combine these two directions.

How long have you been working as a model and how did you come to this? Have you always wanted to, or did it happen by accident?

It happened naturally without forcing it. I was invited by the agency, and it started from there. Once I tried it, I loved the artistic process behind, and I right away understood that I want it in my life.

Total look Chanel by vintage_voyage

What was difficult for you when you were just taking your first steps in the modeling business? Has it been possible to overcome this now?

The difficulty when you start something new is an absence of experience. Same was true for modeling. I had to learn how to work in front of a camera, how to work the poses, and what are the rules of modeling world. But if you learn something that you like you enjoy the process and learn faster. To my point of view to overcome the difficulties of newcomers you just have to get as much experience as you can and practice.

Who do you see yourself in ten years?

In a fast – changing world like we live in today it hard to look that far, but I would like to have a life well-balanced between business and modeling and would not want to stay for a single year at the same place.

Team credits:

Model: Ludmila Vasilyeva @ludmilavvl

Producer: Valentina Gurova @valentinagurova

Photographer: Amer Mohamad @shootmeamer

Makeup: Zimin Anton @zimin_anton

Hair: Anya Tokareva @annytokareva

Style: Anastasia Arabchikova @anastasi.ar

Special thanks for the costume Hats by Lia Gureva @liagureeva

Light assitant: Anna Kaganovich @anna_artlight

Najnovije