Intervju sa Oxanom Skripkom – kreativnom direktorkom digitalne marketinške agencije u Njujorku

Sa uspešnom kreativnom direktorkom, razgovarali smo o tome šta tačno podrazumeva njen posao, kako izgleda njena dnevna rutina u velikom gradu, savetima za organizaciju kreativnog tima, njenoj ljubavi prema dizajnu, kao i o tome odakle crpi inspiraciju.

Možete li nam predstaviti sebe i svoj rad?

Naravno, ja sam nagrađivani dizajner i član Unije dizajnera. Oduvek sam bila uključena u dizajnersku zajednicu – čak sam organizovala predavanja o dizajnu, što sam nastavila da radim i od kada sam se pre četiri godine preselila u Njujork. Tokom godina kao dizajner i vođa kreativnog tima  radila sam na različitim projektima. Međutim, poslednjih nekoliko godina kao kreativni direktor za MeanPug digitalnu marketinšku agenciju radila sam prvenstveno sa advokatskim firmama.

Možete li nam opisati kako izgleda tipičan dan jednog kreativnog direktora?

Svaki dan započinjem tako što proveravam poruke i mejlove, te pregledam kalendar zakazanih sastanaka i obaveza. Zatim nešto vremena provodim ispijajući svoj jutarnji mača čaj dok posećujem različite sajtove sa kreativnim sadržajem ne bi li se inspirisala sa onim što je trenutno u trendu. Potom se dan nastavlja uz planiranje i kreiranje strategija sa mojim timom, te kreiranjem dizajna za određene brendove. Pauzu volim da napravim šetajući kroz grad i upijajući svet oko sebe. Ovaj čin podstiče moju kreativnost i pomaže mi da pronađem inspiraciju.

Ko su vaši najveći uzori iz sveta umetnosti i dizajna?

Pre svega istakla bih Wassily Kandinskog, s obzirom da sam studirala kompoziciju zasnovanu na njegovim radovima za koje sam izuzetno vezana. Tu su takođe Virgil Abloh, Kaws, Jeff Koons, Baugasm i Jessica Walsh.

Koje su to osobine najpotrebnije za uspešnost jednog kreativnog direktora?

Pored toga što su vešti komunikatori i menadžeri projekata, kreativni direktori moraju biti u stanju da upravljaju i neguju odnose iz različitih kreativnih, ali i nekreativnih pozicija. Kreativnim direktorima potrebne su veštine umeća komunikacije sa ljudima, ali i umeće upravljanja projektima, a trebalo bi i da budu u stanju da nadgledaju različite pokretene delove jednog projekta koji dolaze u paketu skupa sa menadžerisanjem dizajnera, pisaca, art direktora i ostatka kreativnog tima. Kreativni direktori su vođe ideje. Često to znači da koordinišu događaje, radionice i interne kampanje koje podižu svest o važnosti dizajna.

Volela bih da završim ovaj intervju sledećim rečima:

“Istinski verujem da je svaka osoba kreativna, ali da biste bili dizajner/kreativni direktor neophodno je da posedujete strast prema ovim oblastima. Kada jednostavno nemate izbor da se bavite nečim drugim. Tada znate da ste na pravom mestu. Zaista verujem da bi ovaj princip trebalo da funkcioniše za svaku osobu na isti način. Trebalo bi da uživamo u životu svakog dana, a ispunićemo ga tako što ćemo raditi ono što volimo.”

Kreativni direktor i model: Oxana Skripka @zoeviolin.me
Fotograf: Gari Markarian @s.e.n.s.e_my
Stilista: Elena Nigmatullina @_nevaneva_
Šminka: Vika Osychenko @vikaos30

Garderoba: Flying Solo New York @flyingsolo_pr

////////////////////////////////////////////////////////////////////////English below/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Can you please give us an overview of yourself and the work you are doing now? 

Sure, I’m an award-winning designer and a member of The Design Union. I’ve always been involved in the design community. I’ve even organized lectures on design and that hasn’t stoped since I moved to NY four years ago. I’ve worked on very different projects throughout my years as a designer and Creative Lead. However, for the last couple of years I’ve primarily worked with law firms in my role as Creative Director for the MeanPug Digital Marketing Agency. 

Can you describe your typical day as a Creative Director?

Every day I start by checking lack messages and emails and reviewing my calendar for the day to see if there are any meetings. Then I spend a bit of time drinking my morning matcha to check different design websites and see what is hot now in order to get some inspiration. Then my day is mixed with communication with my team, creating design strategies and brand directions for clients, and working on some designs. I also love to take a break by just walking around the city and reflecting on the things around me. It boosts my creativity and helps me find inspiration. 

Who are some of your biggest influences from the world of art and design? 

First of all, I would mention Wassily Kandinsky, as I studied composition based on his works so I’m very attached to it for sure. I’m also inspired by Virgil Abloh, Kaws, Jeff Koons, Baugasm, and Jessica Walsh. 

What qualities does a creative director most need to be successful?

In addition to being skilled communicators and project managers, creative directors must be able to navigate and nurture relationships with people from a variety of creative and non-creative roles. Creative directors need people skills and project management skills and ought to be able to oversee the various moving parts that come with managing art directors, designers, writers, and other creative staff.They should understand the importance of inspiring company-wide creative buy-in. Creative directors are thought leaders. Often, this means spearheading events, workshops, and internal campaigns that raise awareness about the importance 
of design. 

I would love to finish this interview with that words:

“I truly believe that every person in creative, but to be a Designer/ Creative Director you need to have a passion for it. When you just don’t have a choice to be someone else. This is how you know that you are on the right place. I truly believe that should work for every profession and every person. We should 

Talent: Oxana Skripka @zoeviolin.me 
Photographer: Gari Markarian @s.e.n.s.e_my
Stylist Elena Nigmatullina @_nevaneva_
Mua Vika Osychenko @vikaos30

Clothes provided by Flying Solo New York @flyingsolo_pr

Najnovije