Harper's Bazaar Srbija

Kiswah Fahion Shows: Jedinstvena modna manifestacija održana u Almatiju

Upoznajte dizajnere koji menjaju svetsku modnu scenu.

Ove godine u junu u Almatiju, najvećoj metropoli u Kazahstanu, održana je jedinstvena modna manifestacija, Kiswah Fashion Shows, koja označava veliku prekretnicu u lokalnoj modnoj industriji. Modne revije na ovom jeinstvenom događaju, otkrile su svu lepotu i gracioznost fine ženske odeće, istovremeno pričajući priče o časti i lepoti.

Organizatori i idejni tvorci ovog modnog događaja su su osnivač Centra za obuku zajednice Kisva (Kisva Community training center) i muslimanskog brenda odeće Kisva, Gainiken Bukenova, kao i osnivačica međunarodnih Nedelja mode u Kazahstanu, Janelle Bertaieva, koja je dala neprocenjiv doprinos i razvoju Mercedes-Benz Fashion Week-a.

Kisvah modne revije održane su na mirnoj i udaljenoj lokaciji od gradske vreve, u Swissotel Wellness Resort Alatau u Almatiju, gde su bili smešteni ne samo dizajneri iz Kazahstana već iz svih zemalja sveta.

Informišite se bliže na Instagram profilu @kiswah_fashion_shows, a u nastavku čitajte o brendovima koji su privukli najveću pažnju.

Inclover Brand (Kazahstan) 

Brend Inclover je osnovala u Kazahstanu Gaziza Shabdarbayeva 2008. godine — kada je to bio brend koji se odlikovao krojenjem po meri. Ove godine, brend je predstavio novu kolekciju – Modest. Prošlo je vreme kada je žena bila definisana isključivo njenim ulogama ćerke, sestre, supruge ili majke. Danas je ona sila na koju treba računati u oblastima rada, obrazovanja, biznisa, dobrotvornih akcija, politike i šire. Uz izuzetna očekivanja za sebe i svoju okolinu, ona postavlja visoko letvicu u svakom aspektu svog života. Nije iznenađujuće da izbor garderobe takve žene odražava njene izuzetne standarde. Moderna žena traži stil, udobnost i besprekornu izradu u odeći koju bira. Svaka odeća mora da ispunjava ove obavezne zahteve.

U skladu sa ovim etosom, @inclover brenda, Modest kolekcija ne samo da zadovoljava modne potrebe takve žene, već i obuhvata njen karakter, duhovne vrednosti i uverenja. Svaki pažljivo odabrani ansambl priča priču, omogućavajući joj da se izrazi samouvereno i jedinstveno.

Hamu (Južna Koreja)

Prema rečima osnivača brenda, modne dizajnerke i umetničke direktorke, Jin Hee Lee, odeća nije samo ukras, ona je mnogo više.

– Ona predstavlja prostor na kojem se graadi svet pojedinca, ističe dizajner. 

Temelj njne modne karijere leži u radu za pozorište. Tokom proteklih 20 godina, predstavila je eksperimentalne i senzualne kostime za širok spektar pozorišta, plesnih predstava, filmova i drama, proširujući spektar modnog dizajna. Vođena strašću za modernizacijom tradicije, Lee je proširila aktivnosti na akademsku oblast. Trenutno radi kao profesorka na Korejskom nacionalnom univerzitetu umetnosti, gde prenosi znanje i stručnost u dizajnu kostima za izvođačke umetnosti.

Hamu pokreće 2018. Hamu (하무, 河舞) što označava “ples vode”, obuhvatajući jedinstvene karakteristike njene odeće. Izuzetne linije njenih dizajna materijalizuju slobodnu i neukroćenu energiju života, srodnu protoku vode. Njene haljine primećene su u nekoliko filmova, među kojima je i Great Bottle iz 2018. Fokus Hamu kolekcije iz 2023. leži u koliziji između dva naizgled suprotstavljena koncepta: tradicije i modernosti, prošlosti i budućnosti. Njen duh proističe iz ove eksplozivne energije, da bi se ti sukobi na kraju transformisali i integrisali u celinu.  Najnovije kreacije originalne dizajnerke koncentrišu se na liniju Hanboka, dok nastoji da spoji tradicionalne elemente i smele obrasce, u želji da postigne provokativnu novinu. Odbacujući dekorativno preterivanje, predstavlja udobne i elegantne bespolne dizajne, težeći slobodi i ekspanziji tela. Izbor materijala odražava njeno duboko interesovanje za korejsku tekstilnu tradiciju. Svila koja se koristi u ovoj kolekciji isključivo je tkana u saradnji sa istorijskom svilanom koja radi u regionu Džindžu. Tokom jednog veka, ova svilana je proizvodila visoko prefinjene tkanine, pokazujući majstorstvo svojih zanatlija. Koristeći istorijske obrasce i teksture, Jin Hee Lee istovremeno pripoveda nacionalnu istoriju i hvata energiju modernog vremena. @Hamu.official

Arapkhanovi (Rusija) 

“Uvek ima cveća za one koji žele da ga vide.”

Francuski slikar i umetnik Anri Matis

Novi  brend ženske odeće koji su osnovale sestre Khadija i Luiza Arapkhanovi 2013. svake godine predstavlja nekoliko limitiranih pret-a-porter kolekcija. To su odeća, aksesoari i obuća za moderne devojke koje aktivno prate modne trendove i traže ženstvenije i plemenitije modele. Njihova poslednja kolekcija, prestavljena u Alamiju, nosi naziv Latice duše. Tokom protekle godine, publika brenda se znatno proširila i među redovnim kupcima pojavile su se mnoge devojke različitih nacionalnosti i veroispovesti. Govore različite jezike, različito provode svoje slobodno vreme i biraju izgled na osnovu sopstvene vizije i tradicije.

A ako nastavimo analogiju brenda sa činjenicom da je svaka devojka lepa kao najlepši cvet na svetu, onda pre ili kasnije dođete do zaključka da njihova lepota uvek dolazi iznutra. I kao što cvet otvara svoje latice, tako njihova duša cveta u svestranosti ženske snage, dobrote i nežnosti.

Upravo su ove drhtave asocijacije inspirisale dizajnere da kreiraju novu kolekciju Latice duše. Pošto je kolekcija namenjena prolećno-letnjoj sezoni, tim brenda koristio je tkanine sjajne teksture, koje graciozno svetlucaju na letnjim zracima sunca. Glavna boja kolekcije, narandžasta na granici sa breskvom, takođe asocira  na otvaranje pupoljaka pod užarenim suncem. Kolekciju Latice duše čine haljine istaknutih silueta, odela i šalovi od lakih tkanina koje lete na vetru. Interesantan je i momenat na svim kreacijama: mrlje otiska autora sa plavim peterolistom i narandžastim pupoljcima – orijentir za prepoznavanje Arapkhanovi brenda.  @arapkhanovi

Saadi & Suzani (Uzbekistan)

Elokventan izraz autorskog čitanja mode Uzbekistana predstavlja još jedna saradnja, dizajnerski duo koji ćine Diora Usmanova i Madina Kasimbayeva. Gledajući njihovu kolekciju uočavamo interpretaciju nacionalnih motiva i modnih tendencija, gde je svaki komad sečen ručno, korišćenjem tradicionalnih uzbekistanskih tehnika.

Diora Usmanova je dizajnerka koja je osnovala brendove Saadi, Bibiona Couture, DU’A, kozmetički salon Be Beauty i lanac luksuznih restorana. Uz to je i majka četvoro dece, poslovna žena koja se brine o dobrotvornim akcijama pomažući fondaciji Bright Future.

Madina je osnivačica brenda Suzani bi Kasimbaeva, vezilja-umetnica, autorka jedinstvenih šablona za testerisanje Suzane, što nije samo ponovno rađanje nacionalnog uzbekistanskog testerisanja već i popularizacija i globalizacija uzbekistanske kulture širom sveta. Madina je česta takmičarka na međunarodnim modnim revijama, a njen rad je predstavljen u mnogim evropskim i američkim muzejima.

Glavna ideja ove kolekcije je očuvanje i oživljavanje kulturnih tradicija i veština Uzbekistana u savremenom svetu. Kao što svi znamo, i moda i kultura su ciklični fenomeni, a ova kolekcija doprinosi razvoju i popularizaciji uzbekistanskih narodnih zanata, oživljavajući interesovanje za ovaj vekovni zanat, ne samo među sunarodnicima već i širom sveta. Predstavljena kolekcija je interpretacija nacionalnih motiva i modnih trendova. Svaki komad je ručno izrađen korišćenjem različitih tehnika uzbekistanskog tradicionalnog veza.

@saadiatelier  @suzani_kasimbaeva

KISVA (Kazahstan)

Brend je osnovao Gainiken Bukenova 2012, a 2020. ga je rebrendirao i dao mu ime Kisva, što u prevodu znači odeća od svilenog vela koja prekriva svetu KAABA-u. Brend Kisva priča priču o vrednostima odeće Muslimanki. Skromnost, luksuz i plemenitost obeležje su koncepta brenda, a centralna ideja njegove nove kolekcije je samo ime: Nit vremena je evolucija. Nova kolekcija, prikazana na manifestaciji Kisvah Fashion Shows predstavlja proučavanje i vizualizaciju evolucije kulture kroz modu. Zbirka je putovanje kroz vreme, koje spaja prošlost, sadašnjost i budućnost naroda Kazahstana u jednu nit.

Kolekcija Nit vremena je evolucija koristi širok spektar tradicionalnih i modernih tkanina, veza i detalja. Ona odražava uticaj savremenih trendova i inovacija, omogućavajući kazahstanskoj kulturi da se stopi sa globalnim trendovima. Moderne siluete, tehnološki detalji i tkanine kombinovani su sa tradicionalnim elementima, stvarajući jedinstven stil koji odražava živu i razvijajuću kulturu Kazahstana.

Nit vremena je simbol povezivanja generacija, očuvanja i prenošenja nasleđa i prihvatanja promena. Kolekcija poziva Kazahstance i ostatak sveta da iskuse evoluciju ove kulture, da traže istinu i steknu duboko razumevanje nasleđa svog naroda, kao i da se dive njegovom bogatstvu i lepoti.  @kisva_store

ENGLISH BELOW: 

Kiswah Fashion Shows: a unique show of modest fashion took place in in Almaty

On June 17, 2023, A gala of fashion shows took part in Almaty, On June 17, 2023,  which will mark the start of a new word in the local fashion industry. Kiswah Fashion Shows will show the beauty and grace of modest clothing for women, and this shows will be a big step towards telling stories about honor and beauty.The main organizers of the unique show and ideological inspirers are the founder of the Kisva Community training center and the Kisva Muslim attire brand, Gainiken Bukenova, and the founder of the international fashion weeks in Kazakhstan, Janelle Bertayeva made an invaluable contribution to the development of Mercedes-Benz Fashion Week.

Kiswah Fashion Shows will be held at a quiet and remote location from the hustle and bustle of the city — Swissotel Wellness Resort Alatau, Almaty. The show will be attended by several talented designers not only from Kazakhstan, but also from other countries of the world. In their work, they pay special attention to modest fashion, reflecting elegance and diligence, and also create unique combinations of modern trends and regard for traditional values. @kiswah_fashion_shows

Inclover brand (Kazakhstan)

Inclover brand was originated in Kazakhstan by Gaziza Shabdarbayeva. The history of INCLOVER began in 2008 — with custom tailoring. This year the brand presenting new collection – Modest. Gone are the days when a woman was solely defined by her roles as a daughter, sister, wife, or a mother. Today, she is a force to be reckoned with in the realms of work, education, business, charity, politics, and beyond. With exceptional expectations for herself and her surroundings, she sets the bar high in every aspect of her life. Unsurprisingly, the wardrobe choices of such woman reflect her remarkable standards.

The modern woman seeks style, comfort, and impeccable craftsmanship in the clothes she selects. Every outfit must meet these mandatory requirements. In line with this ethos, @inclover.brand‘s Modest collection not only caters to the fashion needs of such woman but also captures her character, spiritual values, and beliefs. Each carefully curated ensemble tells a story, allowing her to express herself confidently and uniquely. @iclover.brand

HAMU (South Korea) 

JINHEE LEE, Fashion Designer and Art Director: “For me, clothes are not just adornments. They are spaces upon which an individual’s world is built.”

The foundation of Lee’s fashion career lies in her work for theater stages. Over the past 20 years, she has presented experimental and sensual costumes for a wide range of theaters, dance performances, movies, and dramas, expanding the spectrum of fashion design. Driven by her passion for modernizing tradition, Lee has expanded her activities into the academic realm. She currently serves as a professor at Korea National University of Art, where she imparts her knowledge and expertise in costume design for performing arts.

With this belief in fashion, she launched her own brand “Hamu” in 2018. Hamu (하무, 河舞) signifies the “dance of water,” encapsulating the unique characteristics of her clothing. The exquisite lines of her designs materialize the free and untamed energy of life, akin to the flow of water. Her dress were spotted in several movies such as “Great Bottle” 2018 and more others. The focal point of Hamu’s 2023 collection lies in the collision between two seemingly conflicting concepts: tradition and modernity, past and future. The spirit of Hamu emerges from this explosive energy. However, these clashes are eventually transformed into integration within her works.

Lee’s latest designs concentrate on the aesthetics of the Hanbok’s lines. She endeavors to fuse traditional elements and bold patterns, seeking to achieve provocative novelty. Rejecting decorative exaggeration, she presents comfortable and elegant genderless designs, aspiring for the freedom and expansion of bodies. The choice of materials reflects Lee’s deep interest in Korean textile traditions. The silk used in this collection is exclusively woven in collaboration with a historic silk mill operating in the “Jinju” region. For a century, this mill has produced highly refined fabrics, showcasing the mastery of its artisans. By employing historical patterns and textures, she simultaneously narrates national history and captures the energy of modern times. @Hamu.official

Arapkhanovi (Russia) 

“There are always flowers for those who want to see them.“

French painter and artist Henri Matisse

ARAPKHANOVI is a women’s clothing brand founded by sisters Khadija and Luiza Arapkhanovi in 2013. Every year ARAPKHANOVI presents several limited collections of pret-a-porter. These are clothes, accessories and shoes for modern girls who actively follow fashion trends and are in search of feminine and noble outfits. In addition to the main pret-a-porter line, the brand is also actively developing the sport, home and denim divisions.

Collection Petals of the Soul

Over the past year, the brand’s audience has greatly expanded and many girls of different nationalities and religions have appeared among regular customers. They speak different languages, spend their leisure time differently and сhoose their looks based on their own vision and traditions.

And if we continue the analogy of the brand with the fact that every girl is as beautiful as the most beautiful flower in the world, then sooner or later you come to the conclusion that their beauty always comes from within. And as a flower opens its petals, so their soul blossoms in the versatility of female strength, kindness and tenderness.

It was these quivering associations that inspired the designers to create a new collection Petals of the Soul. Since the collection is aimed at the spring-summer season, the team used fabrics with glossy textures – they will gracefully shimmer in the summer rays. The main color of the collection, orange at the intersection with peach, also refers to the opening buds under the scorching sun.

Petals of the Soul are silhouette dresses, suits and scarves made of light fabrics that fly in the wind. Of course, among the outfits there are blotches of the author’s print with a blue cinquefoil and orange buds – a landmark for ARAPKHANOVI.  @arapkhanovi

Saadi & Suzani (Uzbekistan)

One more collaboration between Diora Usmanova and Madina Kasimbayeva is an eloquent reflection of an author’s reading of the couture of Uzbekistan.

While viewing the collection we can notice an interpretation of the national motifs and fashion tendencies. Each piece is sawn in by hand by the usage of traditional Uzbeki sawing techniques.

About Designers:

Diora Usmanova is a designer, a founder of brands such as Saadi, Bibiona Couture, DU’A, a beauty salon Be Beauty and a chain of luxury restaurants. She is also a mother to four kids, a businesswoman and takes care of charity by helping a Bright Future foundation.

Madina Kasimbaeva is a founder of the brand Suzani by Kasimbaeva, an embroiderer-artist, an author of unique sawing patterns Suzane, which is not only a re-birth of national Uzbeki sawings but also a popularisation and globalisation of Uzbeki culture around the globe. Madina is a frequent contestant in international fashion shows, as well as her work is presented in many European and American museums .

The main idea behind this collection is to preserve and revive the cultural traditions and skills of Uzbekistan in the modern world. As we all know, fashion and culture are both cyclical phenomena. With this collection, we aim to contribute to the development and popularization of Uzbek folk crafts, reviving the interest in this centuries-old craft, not only among our compatriots but also all over the world.

The presented collection features an interpretation of national motifs and fashion trends. Each piece is handcrafted using various techniques of Uzbek traditional embroidery.

@saadiatelier  @suzani_kasimbaeva

KISVA (Kazakhstan) 

The brand was founded by Gainiken Bukenova in 2012, and was rebranded to Kisva, in 2020. The name of the brand means a silk veil garment that covers sacred KAABA. “Kisva” brand conveys the value of the Muslim woman’s covered attire.

Modesty, luxury and nobility are the hallmark of the brand concept.

The central idea of the collection “The Thread of Time is Evolution” that we are preparing for “KISWAH Fashion Shows” is the study and visualization of the evolution of culture through fashion. The collection is a journey through time, which puts the past, present and future of the people of Kazakhstan into one thread.

The collection “The thread of Time, is Evolution” uses a wide range of traditional and modern fabrics, embroidery and detail.

The collection also reflects the influence of modern trends and innovations, allowing Kazakh culture to merge with global trends. Modern silhouettes, technological details and fabrics are combined with traditional elements, creating a unique style that reflects the living and evolving culture of Kazakhstan.

“The thread of time” is a symbol of the connection of generations, the preservation and transmission of heritage and the acceptance of changes. The collection invokes on Kazakhstanis and the rest of the world to experience this evolution of culture, to search for the truth and gain a deep understanding of the heritage of their people and admire its wealth and beauty. @kisva_store

Fotografije/Photographer: Epov Timur 

Najnovije