Teodora Đurić: Slava poseduje moć koja bi trebalo da se iskoristi u dobre svrhe

Ovu prelepu Srpkinju zapazili smo na nedavno održanom filmskom festivalu u Kanu, a pre nas zapazio ju je svet modelinga, ali i Holivud.

Rođena je u Dizeledorfu u porodici lekara i arhitekata, ali njen put bio je vezan za svet umetnosti od koga nije odustajala kako tokom školovanja usmerenog na svet modnog dizajna i menadžmenta, tako ni dan danas. Upornost i nesporni talenat, ali i lepota, doveli su je do rada sa poznatim svetskim dizajnerima, a potom i poznatim imenima iz sveta filma, kako sa tla Evrope, tako i iz Holivuda. Međutim, Teodorini planovi nisu vezani isključivo za njenu primarnu ljubav ka umetnosti, ciljevi ove ambiciozne lepotice veći su i raznovrsniji no što bi to na prvi pogled mogli da naslutite.

                                                                Haljina: Milla dress                                                                        

1. Podeli sa nama nešto o učešću na ovogodišnjem Kanskom filmskom festivalu? Ko je bio zaslužan za tvoj stajling?

Bila sam blagoslovena što imam fantastičan tim oko sebe. Zaista je potrebno mnogo ne bi li se sve organizovalo na odgovarajuć način, od upravljanja satnicom do pripreme stajlinga. Imam tim sa kojim radim i sa kojim uživam u isprobavanju novih modela, uzevši u obzir da je moja primarna profesija vezana zapravo za modni dizajn. Na kraju ipak ja odlučujem šta ću obući, jer mi je važno da se osećam udobno i samouvereno. Događaji su samo fragment filmskog festivala u Kanu, to je ujedno i odlična prilika da se ponovo povežete sa ljudima sa kojima ste već sarađivali, ali i da upoznate nova lica iz industrije.

2. Ko i šta vas je najviše impresioniralo u Kanu 2022?

Tokom trajanja festivala, energija u Kanu je neverovatna. Najupečatljivija mi je bila premijera filma “Top Gun”. Pravi je izazov pozabaviti se klasikom iz 1986-e godine i još jednom posle toliko godina uspeti da uverite publiku u njegovu slavu. Takođe, ovaj veliki filmski festival još jednom je uspeo da me oduševi odlično odrađenim poslom po pitanju prestiža, organizacije i bezbednosti.

Haljina: Fovario Officiall
Nakit: Helena Joy
Cipele: Jimmy Choo

3. Kako se bavljenje modelingom razlikuje od rada u filmskoj industriji?

Razlikuje se sa psihološke tačke gledišta. Po mom mišljenju u modelingu se osete blage naznake glume. Tokom rada na modnim projektima takođe je neophodno da uđete u karakter, tako da vidim sličnost, ali gluma je mnogo intenzivnija, te ponekad morate da ostanete u liku danima ili mesecima. To naravno zavisi od vaše uloge. Tokom snimanja mnogo naučim o sebi, ali i od reditelja i naravno glumačke ekipe.

4. Možeš li nam otkriti šta smatraš svojim najvećim profesionalnim uspehom i zašto?

To što sam imala priliku da radim sa talentovanim rediteljima, producentima i glumcima iz Holivuda, kao i iz ostatka sveta, smatram svojim najvećim uspehom. Odrastajući u Nemačkoj sa članovima porodice koji su lekari i arhitekte, nisam mogla da dobijem smernice za svet umetnosti, koji je moja strast i ljubav. Pobedila sam okolnosti koje mi nisu bile naklonjene, zadržala sam fokus i upravo to takođe smatram značajnim uspehom. Nisam odustajala i verovala sam u svoj san.

Haljina: Milla dress

5. Koliko se vaš privatni život promenio od kada ste se našli ispod svetala reflektora i kako se nosite sa slavom?

Dajem sve od sebe da svoj privatni život održim što privatnijim. Najznačajnija promena je ta što imam manje vremena. Moja porodica i prijatelji pomažu mi da ostanem prizemljena, a da toga nisu ni svesni, to je ono što predstavlja ceo svet za mene. Balans je veoma važan. Slava ume da bude izuzetno nezgodna, poseduje moć koja bi trebalo da se iskoristi u dobre svrhe.

6. Postoje li određeni privatni ili ciljevi u samoj karijeri koje biste želeli da postignete?

Postavljanje ciljeva je važno, bez obzira na to koliko mali ili veliki bili. Svaki cilj podrazumeva rast na duhovnom i obrazovnom nivou. Lično, želela bih da budem više usredsređena kroz meditaciju, da čitam više knjiga, naučim novi jezik, provodim više vremena sa svojom porodicom, putujem, učim o novim kulturama i generalno provodim više vremena sa mojim ljudima. Moj deda je bio vojni pilot, a ja sam bila vrlo vezana za njega, što je jedan od razloga zašto se osećam veoma prijatno među oblacima.

Takođe, udružila sam sa neprofitnom organizacijom “Stop Poaching Now”, koju je kreirala Heidi Jo Markel, sa kojom sam putovala u Južnu Afriku, Zambiju i Zimbabve. Tura koja je posvećena očuvanju slonova osvetljava tužnu činjenicu o tome koliko je vrsta ugroženo, te kakav uticaj ima svako živo biće na ekosistem i budućnost kao takvu. Svaka donacija odlazi direktno nacionalnim parkovima i rendžerima koji štite životinje.

Zbog mita i pogrešnog obrazovanja određeni podaci koji dolaze sa teritorije Afrike su poražavajući: manje od 15.000 nosoroga, te manje od 400.000 slonova u Africi, kao i pangolinom koji se smatra najtrgovanijom životinjom u divljini. Na svom YouTube kanalu pričaću o svemu ovome i podeliti informacije dobijene iz prve ruke od rendžera koji se svakodnevno bore protiv krivolovaca i trgovaca životinjama.

Što se tiče karijere, fokusirana sam na glumu, svoj brend i razvoj SmartNetwork-a ka kao i aplikacije “World of Avatars”. Što se tiče mojih planova i ciljeva nadam se da ću korak po korak uspeti da ih sve postignem.

Haljina: PINKO
Cipele: Jimmy Choo

7. Otkrij nam više o svom učešću u projektu Smart Network-a?

Videla sm potencijal projekta u samom startu I odlučila da budem jedan od prvih investitora. Takođe razvoj SamrtNetwork-a podržavam i svojim iskustvom stečenim u polju PR-a, kao i sa kreativnog aspekta. Mogućnosti su beskonačne, možete kreirati svog sopstvenog 3D NFT Avatara, takozvanog ličnog sekretara koji ima mogućnost da komunicira sa različitim uređajima i donosi vam najnovije vesti u realnom vremenu.

Haljina: PINKO

8. Šta je to što vam je toliko privlačno u IT svetu?

Informacione tehnologije menjaju svet sa svakom sekundom koji prolazi. Omogućavaju nam da efikasno rešavamo svakodnevne zadatke i probleme koje ljudska bića nisu bila u stanju, čime se povećava kvalitet naših života. Projekti kao što su gore navedeni SN, sa patentiranim rešenjima i beskrajnim mogućnostima skaliranja, veoma su atraktivni iz perspektive ulaganja. Pored toga što može da se primeni u aplikaciji “World od Avatars” ova tehnologija mogla bi potencijalno biti nešto što će većina većina nas ikusiti koristeći mobilne telefone, i to vrlo uskoro.

————————————————————————————————————–

1.Tell us about participating in the Cannes Filmfestival 2022? Who styled your image?

I was blessed to have an amazing team around me. It truly takes a village to organize everything from time management to styles. I have a team that I work with and love to try new designs since I am originally from the fashion industry. In the end I do decide what I wear, since it is important to me to also feel comfortable and confident.

The events are just a fragment of Cannes Filmfestival, it is a great chance to reconnect with people one has already worked with but also to meet new faces from the industry.

2. Who and what impressed you the most in Cannes 2022?

The energy in Cannes during the festival is amazing. The premiere of Top Gun was the most impressive to me, it is quite a challenge to take on a classic from the year 1986 and manage to convince the audience of its glory once more after so many years.

The Cannes Filmfestival did once more excellent work when it comes to prestige, organization and security.

3. How does modeling differ from working as an actress?

It differs from the psychological point of view. Modeling is a slight taste of acting in my opinion. In modeling you must get into character as well, so I do see similarities but acting is way more intense and you sometimes have to stay in character for days or months. That depends of course on your role. I learn so much during that time from myself, the director and of course the cast.

4. Could you tell us what you consider to be your biggest professional success and why?

Having the opportunity to work with talented directors, producers and actors from Hollywood and around the world, I consider the biggest success. Growing up in Germany and having family members being doctors and architects, no one was able to give me guidance with my passion and love for being an artist. I did beat the odds because I kept my focus and that is success to me. Not giving up and believing in your dream.

5. How does your private life change when you are under the spotlight and how do you cope with being famous?

I am doing my best to keep my private life as private as possible. The most significant change was that I have less time. My family and friends are helping me stay grounded without them being aware of it and it means the world to me. Balance is very important.

Fame is tricky, it has power and should be put to good use.

6. Are there any career or personal goals that you would like to achieve?

Setting goals is important, no matter how small or big. Every goal means growth on a spiritual and educational level.

Personally, I want to be more centered, through meditation, read more books, learn a new language, spend more time with my family, travel, learn new cultures and do my PPL.

My grandfather was an army pilot, I was very close to him and feel very comfortable above clouds.

Besides all that, I have teamed up with Stop Poaching now, a non-profit organization created by Heidi Jo Markel with whom I have traveled to South Africa Zambia and Zimbabwe.

The elephant preservation tour shines a light on how many species are at risk and what impact every living being has on the ecosystem and our future. Every donation goes directly to National Parks and Rangers who protect the animals.

With less than 15000 rhinos in the wild, less than 400.000 elephants in Africa and the pangolin being the most trafficked animal in the wild all because of a myth and wrong education. I will talk about it on my YouTube Channel and share information I have gotten from rangers firsthand that fight poachers and animal traffickers daily.

Careers wise I am focusing on acting, my brand and SmartNetwork Development with World of Avatars.

I have many plans and goals and hope to achieve all of them one step at a time.

7. Tell us about your participation in the Smart Network Development Project?

I saw the potential of the project right from the start and decided to be an early investor. Furthermore I am supporting the SND with my experience in PR as well as the creative aspect. The possibilities are endless and one can create their own 3D NFT Avatar, a personalized secretary so to speak that can interact with different devices and give you the latest news in real time.

8. What is so attractive to you in the IT world?

Information Technologies are changing the world with every second that is passing. They allow us to figure out daily tasks efficiently and solve problems that human beings were not able to, thereby increasing our life quality. Projects like SND, with patented solutions and sheer endless scaling capabilities, are very attractive from an investment perspective.

It is technology can not only be applied in their application “World of Avatars”, but could potentially be something most of us will experience on their mobile devices very soon.

Team credits:

Star – Teodora Djuric @teodora.djuric

Foto – Daniel Hinz @hinzgucker

PR – Valentina Gurova @valentinagurova

 

 

 

Najnovije