Otvaranje izložbe „Dela” Aleksandra Tomaševića

Publika će imati priliku da vidi radove Aleksandra Tomaševića iz dva velika poslednja ciklusa, koji predstavljaju vrhunski domet ukupnog slikarevog opusa, oba pod nazivom „Delo”, prikazana na izložbama 1967. godine u Galeriji Doma JNA i posthumno 1968. go

Na prvoj od navedenih izložbi, 1967. godine, Tomašević prikazuje ciklus tempera na panelu, čistih geometrijskih formi na kojima postupkom rada temperom postiže kompaktnu, blago reljefnu fakturu koja podseća na hrapavu zidnu površinu freske i odaje inspirativno umetnikovo polazište u ornamentici srednjovekovnih fresaka.

Od 1966. godine Tomašević menja materijal i tehnički postupak rada što najbolje vidimo u delim predstavljenim na njegovoj drugoj izložbi 1968. godine. Kao materijal sada su korišćeni drveni, geometrijski bojeni, elementi. U pitanju je postupak sklapanja ili spajanja predhodno precizno izrađenih i obojenih drvenih elemenata.

Ovi radovi zasnovani na uzorima domaćeg srednjovjekovnog nasleđa, izvedeni su izrazito modernim i savremenim slikarskim jezikom. Kako ističe Jerko Denegri - u Tomaševićevom delu nije po sredi „povratak na staro” nego upravo njegovo „ostvarenje u modernom”, što potvrđuje umetnikov likovni jezik u zrelom periodu, predstavljen na poslednja dva ciklusa pod nazivom „Delo“. 

„Specifična osobina Tomaševićeve geometrije jeste da je „multiformna“ umesto „uniformna“, „polihromna“ umesto „monohromna“, „kompozitna“ umesto „strukturalna“. Proistekla od medijevalnog ornamenta vodi ka „oduhovljavanju i produhovljavanju“ polaznog motiva, kao i svaka geometrija u umetnosti  XX veka označava težnju ka idealima gradnje i harmonije u dominantno materijalističkom dobu u kojemu jedino umetnosti preostaje da sačuva neophodnost ljudskih duhovnih potreba.” 

Radovi za izložbu pozajmljeni su iz privatnih kolekcija. Izložbu prati katalog sa tekstovima Jerka Denegrija i kolekcionara i ljubitelja umetnosti Dušana Milovanovića, kao i reprodukcije svih eksponata.

Izložba „Dela” Aleksandra Tomaševića biće otvorena u utorak 14. decembra od 19 do 20 časova u Galeriji Vasić, Kosovska 16., i trajaće do 31. decembra tekuće godine, u kojoj se navršava sto godina od njegovog rođenja.

Radno vreme Galerije Vasić:

Radnim danima od 14-20 časova

Subotom od 10-14 časova

Autori fotografija: Vladimir Miloradović i Vladimir Popović

 

Pročitajte još

Pročitaj još