Živiš brzo? Ambiciozna si? Želiš mnogo? Pod stresom si? Stavi ovo u telefon!

Kada se kaže da čovek modernog doba sopstvene duhovne potrebe može spakovati u uređaj koji svakodnevno i u najvećoj meri koristi to ne znači bilo kakvu pomodnu instant verziju bavljenja  ovom stranom bića. Duhovnost u telefonu, uredno podeljena po aplikacijama i obično smeštena u jedan folder nije „duhovnost za poneti“. Nije prečica koja obećava nemoguće, ne znači lakši i zavaravajući put do ispunjenja poput popularnih platformi koje uveravaju svoje korisnice da se ukoliko do petka mogu rešiti viška kilograma ili opuštene kože na butinama.  Veliki deo žena modernog vremena nastoje da objedine svoje potrebe i da, daleko od bilo kakvog banalnog life couchinga i self help literature,  zaista radi na sebi ne zapostavljajući ni duh ni telo. Naravno, sve zavisi od motiva i stremljenja ličnosti i stranputice nisu isključene. Ali ni dolazak do željene tačke. Kako su duhovni i fizički aspekti samousavršavanja dospeli u telefon? Nikakva naročita filozofija ne stoji iza toga. Gedžeti postaju sve savbršeniji a ljudi sve zaposleniji, užurbaniji, često nemoćni da u okvirima jednog dana postignu sve što žele. Aplikacije za brz trening u kancelariji ili meditaciju za radnim stolom po očekivanom sledu stvari našle su se u Google play i Itunes profavnicama. Među njima ima dobri, osrednjih i loših baš kao i među fitnes trenerima, joga instruktorima ili psiholozima.

Kada se govori o mentalnim potrebama važno je poči od osnovnog. Seanse sa psihologiom ili psihijatrom odavno isključuju neophodnost fiziočkog prisustva lekara i pacijenta na jednom mestu. Savetovanja se obavljaju putem skkajpa ili video poziva, zakazuju imejlom i plaćaju online. Ne moraju sve karike u tom lancu izgledati tako ali činjenica je da se sve više seansi i savetovanja obavlja na ovaj način i gotovo da se podrazumeva kao iučenje online, pohađanje različitih kurseva, održavanje poslovnih sastanaka. Istraživanja pokazuju da neverovatnih 25% psiholoških seansi odavno ne podrazumeva sobu, dve osobe i kauč. Što svakako ne znači da se sa psihologom ne može razgovarati sa kauča iz sopstvene dnevne sobe. Ali, može i na svakom drugpom mestu. Ta vrsta mobilnosti je ozbiljna prednost digitalnog vremena i jasno je da nije izvodiva isključivo kada je reč o terapciji teških psihičkih oboljenja. No budući da osobe sa tim problemom obično žive pod nadzorom i imaju pomoć drugih, online savetovanje onih koji žive sa pacijentom ili brinu o njemu je vrlo efikasna i korisna mogućnost. Baš kao i prilika da se stručno lice kontaktira u nekim ključnim trenucima poput napada panike ili pojačlane anksioznosti, prevenciji suicida ili momentima teškog pritiska depresije.

Aplikacije koje zadovoljavaju duhovne težnje savremenog čoveka više nije jednostavno grupisati ili podeliti po bilo kom principu. Toliko je velika njihova pobuda što u prevodu znalči da je digitalno tržište toliko napredovalo trudeći se da isprati elektronski galop doba da ne postioji problem na kojem se ne može raditi ovim putem. Konkretno, više se ne mora ići na You Tube da bi se „skinula“ muzika sa uspavljivanje ili redukciju uznemirenosti. Bezbroj aplikacija nude muziokoterapiju za različita nelagodna stanja, Među njima svakako je najpopularnija aplikacija Calm za spavanje i meditaciju lansirana 2017,godine. Danas, nepune tri godine kasnije, njena vrednost je dostigla cifru od 250 miliona dolara što potvrđuje masovno korišćenje.  A masovno korišćenje koje nije kratkog daha kao odgovor na novotariju ili trend svakako potvrđuje kvalitet.  Neophodno je napomenuti da ni apliakcije za mentalne aspekte bića u najširem mogućem luku od poboljšanja fokusa i koncentracije do meditiranja, smanjenja stresa ili savladavanja mindfullness veština nisu „samonikle“, nisu rezultat kreatiovnosti stručnjaka za digitalno tržište. One su refleks samog vremena, ogledalo aktuelnih problema sa kojima se ljudi današnjice suočavaju kao i dominantnih trendova u pristupu tim problemima. Dakle, što je svakodnevni pritisak veći potreba za trenutnim suočavanjem je neophodnija. Ljudi nastoje da ovladaju znanjima, veštinama i tehnikama koje će im pomoći da sami izađu na kraj sa svakodnevnim izazovima bez „rešavanja na odloženo“ što znači stručna savetovanja ili naknadno tretiranje problema. Dakako, aplikacije ne isključuju rad sa profesionalcima i introspekciju ali često nude istu delotvorena rešenja koja se naizgled mogu činiti rešenjima „tehničke prirode“ poput brojanja dbokih udisaja. Ali jedan susert sa istinskim poznavaocem budističkih učenja pokazaće da je u disanju i brojanju upravo i reč. Zameniti sedativ uspavljujućim zvucima prirode je pobeda prve vrste.

Platforma BetterMe nudi objedinjeni program za rad na sebi. Od fizičkih aktivnosti preko usavrševanja poslovnih veština do rada na duhovnoj strani ličnosti. Među tim aspektima, meditacija ima vodeću ulogu što je opet refleks savremenih trendova. Ljudi se okreću drevnoj stočnjačkpoj mudrosti sa vrlo učestalim obrazloženjem da im regularne psihološke seanse  nisu pomogle da raščiste sa svojim teretom. I t treba praviti jasnu razliku između učenja koje je staro vekovima i pomodnih alternativnih veštima koje se uzdižu i devaviraju brzinom svetlosti. KaKo drugačije objasniti selskciju deset najboljih aplikacija za meditiranje koju je napravio Medical Jornal? Među njima su veoma hvaljeni Headspace, Calm, Sattva, Breethe…


Mindfullnes  se pokazao neverovatno delotviornim u momentima suočavanja sa krizama i izazovima a aplikacija Stop, Breath & Think inicirala je niz sličnih što svakako ukazuje na to da je reč o živom tržištu kojem konkurentnost neprestano nameće imperativ usavrševanja ponude i kvaliteta sadržaja. Isto se odnosi na jogu koja se može praktikovati kod kuće kao i na druge manje popularne veštine kojima teže oni koji su već duboko verzirani u ovo široko polje duhvnosti bazirane na dostignućima Istoka.  Bitno je namopentu da su sve te seanse koje moderne aplikacije nude  vođene, podrazuimevaju prisutvo stručni nadzor i nisu besplatne što nimalo nije uticalo na masovnost korišćenja. Dalkle, područje duhovnog rasta i smaopomoći se nije preselilo „na mrežu“ već je samo zakupilo svoju parcelu na toj istoj mreži. Istok i Zapad se sreću na istom polju a od prfila ličnosti zavisi da li će se odlučiti za psihoanalitičku li bihevioralno-kognitivnu seansu ili tečaj meditacije. Ili i jedno i drugo jer se međisobno ne isključuju. Zan početnike You Tube je krcat kursevima za brojne duhovne veštine, gurui i učitelji iredno ostabvlaju svoj imejl u opisu videa koji postavljaju, vođene meditacije  targetirane prema vrstama problema (dekoncentracija, anksioznost, samopouzdanje, insomnija, saokontrola) dostupne su u svakom trenutku a broj pregleda, ocene i komentari brzo izvode diferencijaciju kvaliteta.  No to što se za ovu vrstu rada na sebi više ne mora pomnerati iz će i može se platiti znatno manje ne znači da je sve rešeno. Naprotiv, digitalno ili analogno, važno je zasukati rukave.

Autor; Milan Nikolić

Foto: Shutterstock

Najnovije